30 August 2018

Konferencja „Przejrzystość współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów”

Mental Health Europe, wspólnie z Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, organizuje spotkanie poświęcone przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów. Odbędzie się ono 30 listopada 2018 roku w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/25) w Warszawie w godzinach 9:30-16:15.

 

Spotkanie podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne, które dotyczyć będą relacji przemysłu farmaceutycznego i lekarzy, współpracy firm farmaceutycznych z organizacjami pacjentów oraz skuteczności samoregulacji działalności producentów leków innowacyjnych i generycznych.

 

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, środowiska akademickiego, medycznego, organizacji pacjentów i użytkowników opieki psychiatrycznej, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz instytucji publicznych działających w obszarze ochrony zdrowia.

 

Spotkanie jest częścią europejskiego projektu „Shedding Light”, który analizuje kwestie przejrzystości relacji sektora zdrowia psychicznego z przemysłem farmaceutycznym. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat znaczenia przejrzystości w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz zachęcanie do przyjęcia regulacji dotyczących przejrzystości przepływów finansowych i rzeczowych pomiędzy firmami a środowiskiem medycznym tzw. sunshine laws.

 

Sytuacja w poszczególnych krajach europejskich różni się pod kątem podejścia do przejrzystości tych relacji. W kilku krajach takich jak Belgia, Francja, Portugalia i Dania wprowadzono legislację, która obliguje przedstawicieli zawodów medycznych i firmy farmaceutyczne do raportowania o przepływach finansowych pomiędzy nimi. W innych krajach te relacje uregulowane są tylko częściowo. Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) samodzielnie uregulowała zasady przejrzystości współpracy, które zostały w różnej formie przyjęte przez kraje członkowskie. W Polsce implementacją Kodeksu Przejrzystości zajmuje się INFARMA, która od 2015 roku publikuje informacje na temat przepływów finansowych pomiędzy przemysłem farmaceutycznym i lekarzami (upublicznione dane pochodzą tylko od tych lekarzy, którzy wyraźili na to zgodę).

 

W czasie debaty chcemy porozmawiać między innymi o tym: Czym są konflikty interesów i kiedy mogą być groźne? Jak pogodzić ochronę danych osobowych lekarzy z dążeniem do transparentności w systemie ochrony zdrowia? Czy organizacje pacjentów powinny być sponsorowane przez firmy farmaceutyczne?

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować za pomocą tego formularza: LINK

 

Ramowy program, który może ulec zmianie, dostępny jest tutaj: LINK

 

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli izb i towarzystw lekarskich, pielęgniarki, lekarzy, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji związanych z ochroną zdrowia, organizacji pacjenckich, farmaceutów, przedstawicieli medycznych oraz osoby związane z marketingiem farmaceutycznym, dziennikarzy zajmujących się tematyką ochrony zdrowia i zdrowia psychicznego oraz studentów.

 

Zapraszamy!

More information

 

For more information about Shedding Light click here.

 

For more information about the event contact Marcin Rodzinka on marcin.rodzinka@mhe.purpleplanet.website.

Stay connected

Get our latest news, personal stories, research articles, and job opportunities.

close